Sunday, June 22, 2008

HARI PENYAMPAIAN LAPORAN PRESTASI AKADEMIK MURID SMK LAJAU 2008

Majlis Penyampaian Laporan Kemajuan Prestasi Akademik SMK Lajau diadakan di dataran Gemilang sekolah ini pada 21 Jun 2008. Pengetua SMK Lajau, Encik Sahar bin Misron telah menyampaikan perkembangan terkini prestasi murid serta menyampaikan harapan beliau dan guru-guru sekolah ini agar ibu bapa dan penjaga murid melihat sama aktiviti pembelajaran anak-anak mereka semasa di rumah. Semoga apa yang dihasratkan oleh pihak sekola dan ibu bapa menjadi kenyataan, iaitu untuk menjadikan SMK Lajau terbaik Tahun 2010.

Ibu bapa dan penjaga murid juga berpeluang berbincang dengan guru tentang masalah anak-anak dalam pembelajaran dan masalah disiplin anak masing-masing. Bilangan ibu bapa dan penjaga yang hadir agak memberangsangkan pada awal pagi, kerana ibu bapa mengambil kesempatan sebelum mereka pergi bekerja.

No comments: