Friday, November 6, 2009

SYARAT KEMASUKAN KE IPTA SESI 2009 UNTUK CALON SPM, DAN STPM

Asas Penggunaan 10 % Markah Kokurikulum Sebagai Syarat Kemasukan Ke IPTA Sesi 2009 Bagi Calon-Calon SPM, STPM dan STAM
Dengan hormatnya Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet pada 5 April 2006 berhubung dengan perkara tersebut adalah dirujuk.

2. Untuk makluman, mulai tahun 2008, Bahagian Sukan, Seni dan Kokurikulum (BSSK) diberi tanggungjawab untuk merumuskan kaedah permarkahan kokurikulum bagi calon-calon yang menduduki SPM, STPM dan STAM yang memohon untuk menyambung pengajian ke IPTA. Keputusan markah yang disediakan oleh pihak sekolah hendaklah dihantar terus secara on line mulai 17 Disember 2008 kepada Bahagian Teknologi Maklumat & Komunikasi (BTMK), KPM. Justeru, pihak sekolah diberi tanggungjawab penuh untuk mengira dan menentukan markah kokurikulum calon-calon tersebut sama ada dari segi keesahan dan kebolehpercayaannya.

3. Sehubungan itu, seperti tahun-tahun sebelumnya KPM dengan kerjasama JPN dan PPD telah/akan mengadakan sesi penerangan semula di semua peringkat melibatkan Pengurusan Tertinggi KPM, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM), Pengarah-Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pegawai-pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan Wakil-wakil Kesatuan Guru.

4. Oleh itu, kerjasama dan jasa baik YBhg Dato’ /Datuk/Tuan /Puan untuk menyampaikan maklumat ini kepada semua Pengetua dan Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah-Sekolah Menengah di negeri masing-masing. Pihak sekolah diminta supaya mengambil kira perkara-perkara berikut:


Markah hendaklah disedia dan dihantar sebelum 15 Januari 2009.
Bagi kiraan markah kemasukan ke IPTA sesi 2009 jumlah markah yang dikira adalah himpunan markah (CGPA) bagi empat tahun terakhir (2005, 2006, 2007 dan 2008 ).
Salinan cetakan markah calon SPM, STPM dan STAM hendaklah dihantar ke JPN melalui Pejabat Pelajaran Daerah untuk tujuan pemantauan dan semakan. Senarai ringkas markah bagi setiap sekolah perlu dihantar bersama.( rujuk Borang Markah seperti Lampiran 2).
Pihak sekolah diminta menyediakan Sijil Pencapaian Kokurikulum kepada setiap calon peperiksaan SPM, STPM dan STAM bagi memudahkan mereka menunjukkan bukti pencapaian.
Penilaian adalah berdasarkan “Buku Panduan Penilaian Kokurikulum Sekolah Menengah - Edisi 2007” yang disediakan oleh KPM (semua sekolah diwajibkan menggunakan sistem penilaian ini dan perubahan berdasarkan surat-surat makluman)
Bersama-sama ini disertakan juga beberapa keputusan berkaitan perkara berbangkit yang diterima oleh pengurusan sekolah bagi penilaian yang dibuat tahun 2007 (rujuk Lampiran 1).
Semua bantahan oleh calon hendaklah diselesaikan di peringkat sekolah dan sebarang perubahan markah hanya boleh dilakukan oleh Pengetua Sekolah dan diajukan terus ke Bahagian ini (up: Unit Kokurikulum) dan sesalinan ke JPN (up: Unit Kokurikulum).

5. Suka diingatkan kepada semua pentadbir sekolah, cara dan kaedah menentukan keesahan dan kebolehpercayaan markah kokurikulum calon SPM, STPM dan STAM adalah tanggungjawab pihak sekolah kerana KPM menetapkan “Sistem Penilaian Kokurikulum di Sekolah Menengah” adalah ”Penilaian Berasaskan Sekolah”.

Sokongan dan kerjasama YBhg Dato’/ Datuk / Tuan/Puan adalah amat dihargai serta didahului dengan ucapan terima kasih.


SUMBER: LAMAN WEB KPM UNTUK PELAJAR DAN GURU SMK LAJAU, SILA AMBIL PERHATIAN

No comments: