Wednesday, July 2, 2008

PENGETUA DAN GURU SMK LAJAU MENGHADIRI BENGKEL PEMBESTARIAN PENDIDIKAN DI UK

Pengetua SMK Lajau, Encik Sahar bin Misron, serta empat guru menghadiri Bengkel Pembestarian Pendidikan di Dewan Konvensyen, Ujana Kewangan pada 2 dan 3 Julai 2008. Empat guru ialah En. Mohd Firlii Firzuan Abdullah, Encik Hamka Mat Daud, Puan Rohainah Baniamin dan Puan Nurfiah Awang Tangah. Bengkel ini anjuran bersama Jabatan Pelajaran W.P labuan, Fakulti Pendidikan UKM, dan Bahagian Teknologi Pendidikan W.P Labuan.

Perasmian Majlis oleh Timbalan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Hadir sama Yang Berbahagia Pengarah pelajaran W.P Labuan, Encik Mohammad Zaki bin Mohd. Yusof.

Beberapa kertas kerja dibentangkan oleh pakar-pakar pendidikan UKM, antaranya Y. Bhg. Profesor Datin Dr. Amla Mohd. Salleh, membentangkan Kertas Dasar/Kertas Konsep, Dr. Mohd. Arif Ismail, En. Muhammad (UITM) serta Profesor Madya Zuria Mahmud (UKM)Esok bengkel ini bersambung lagi di tempat yang sama.

No comments: